วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ผลการสอบวิชาการนานาชาติ รอบระดับประเทศ 2552

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับประเทศ 2552
ดังนี้

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1. เด็กชาย อาณากร โล้วพฤกษ์มณี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา เหรียญเงิน
2. เด็กหญิง ปาณิสรา อารยะถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เหรียญเงิน
3. เด็กชาย พัสสน เล่าส้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เหรียญเงิน

วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1. เด็กชาย นัทธวิศว์ ธารทองวงศ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เหรียญทอง
2. เด็กชาย กนกพงศ์ สุภาราญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เหรียญเงิน
3. เด็กชาย สุริยา ทานะสิทธ์ โรงเรียนวิสุทธิศึกษา เหรียญทองแดง
4. เด็กหญิงวรรณธนา ศักดิ์วิทย์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว เหรียญทองแดง
5. เด็กหญิง ปิยธิดา สืบวงศ์ลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เหรียญทองแดง
6. เด็กหญิง บัณฑิตา บางเหลือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เหรียญทองแดง

รายละเอียดเพิ่มเติม
[ ประกาศผลสอบวิชาการนานาชาติ รอบระดับประเทศ 2552 ] click ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: